Impressum

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend 

 • Stichting samen gaan wij het doen is een particulier initiatief welke los staat van welke wettelijke regeling dan ook.
 • Samen gaan we het doen heeft geen enkele invloed op de inhoud van het aangeboden voedselpakket. Ze is volledig afhankelijk van donaties.
 • Verkregen producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet op welke wijze dan ook worden verhandeld.
 • U ontvangt eventuele toekenning voor het ontvangen van voedselhulp nadat er een volledig ingevuld aanmeldformulier met bijbehorende bewijsstukken is ingeleverd. Na inlevering van deze documenten voert de screeningscommissie een onderzoek uit. Na beoordeling door deze commissie wordt u op de hoogte gebracht van het besluit u al dan niet te voorzien van voedselhulp.
 • Na toekenning volgt na een aantal maanden altijd een vervolgonderzoek. Ook hiervoor geldt dat u na herbeoordeling door de screeningscommissie wordt geïnformeerd over het al dan niet continueren van de voedselhulp. Bij het niet tijdig inleveren van formulieren en/of bewijsstukken wordt de voedselhulp met onmiddellijke ingang stopgezet.
 • Wij verwachten inspanningen op het gebied van verandering/verbetering van uw financiële situatie waardoor u zo kort mogelijk een beroep hoeft te doen op de hulp van de voedselbank. Wij attenderen u bijvoorbeeld op diverse regelingen waarvan u gebruik zou kunnen maken. Indien u geen gebruik maakt van deze mogelijkheden wordt de hulp beëindigd.
 • Dagelijks (u krijgt hier persoonlijk bericht over) kunnen er pakketten opgehaald worden op de afhaallocatie (bekend bij cliënten) te Lelystad. Wij verzoeken u een ruime tas (zogenaamde big shopper) mee te nemen.
 • Bij het afhalen van uw pakket dient u zich te kunnen legitimeren.
 • Wij verwachten dat u zich rond het huis en bij de uitgiftepunten in ieder contact wat u heeft met zowel medecliënten en onze medewerkers goed gedraagt. Dit houdt onder andere in: niet schelden, niet voordringen, geen ruwe taal en geen agressie, geen racisme/discriminatie etc. U bent gast, dus gedraagt u zich als zodanig.
 • Indien u drie weken achtereen zonder vooraf bericht met opgaaf van redenen geen pakket heeft afgehaald, ontvangt u een bericht met de mededeling dat wij ervan uitgaan dat u geen voedselhulp meer nodig heeft en schrappen wij u van de lijst.
 • Indien u weer in aanmerking wilt komen voor voedselhulp dient u een aanmeldingsformulier met bijlagen in te leveren en start de procedure opnieuw.
 • Indien er wijzigingen zijn in uw leefomstandigheden zoals adreswijziging, gezinssamenstelling of financieel, dan bent u verplicht dit altijd door te geven aan het secretariaat van Stichting samen gaan wij het doen via de mail stichting-sgwhd@outlook.com


© 2016 Stichting Samen Gaan We Het Doen,  Galjoen 29 12, 8243LB Lelystad
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin